bồn tắm di động

Có bồn tắm di động siêu mỏng trong tay, nơi đâu cũng là thiên đường

Có bồn tắm di động siêu mỏng trong tay, nơi đâu cũng là thiên đường

Sản phẩm XTEND đã giúp Carina Deuschl nhận giải thưởng tiềm năng tại Red Dot Design Award năm 2016 – một giải thưởng thiết kế có uy tín hàng đầu thế giới, do tổ chức Design Zentrum Nordrhein Westfalen tại